Vi leverer også til og mange andre lande...
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

Du kan trygt handle hos os. Vi følger reglerne i lovgivningen. Læs videre ang. detaljer.

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Lamico ApS, Evetoftevej 110, DK-3370 Melby. Tlf. +45 4879 9799. Internetbutik: www.Inkobaby.dk. E-mail: Lamico@Lamico.dk. CVR-nr. 15133139. Såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Lamico ApS, som fraviger disse bestemmelser, gæl- der i øvrigt købeloven for danske forbrugere.

1. Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via Internettet.

2. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang, disse måtte være ud- arbejdet. Såfremt køber herudover ønsker yderligere rådgivning fra Lamico, er denne udelukkende af vejledende art, dog med skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet her- med.

3. Reklamationspligt ved mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere inden for ri- melig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.
RETUR PAKKER MODTAGES KUN VED FORUDGÅENDE AFTALE


4. Reklamationspligt ved fejl og mangler
For at påberåbe sig, at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Lamico inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende påvise, hvori fejlen eller manglen består. Lamico har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden 2 år fra leveringstidspunktet.
I forbindelse med reklamation formodes fejl inden for 6 måneder efter leveringen at have været til stede på le- veringstidspunktet, med mindre Lamico kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstæn- digheder, der tyder på, at kunden fx. har tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen, eller der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måne- der.

5. Ansvarsbegrænsning
Lamico påtager sig ansvar iht. den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end loven påbyder.

6. Produktansvar
Lamico er produkt-ansvarlig iht. den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end loven påbyder.

7. Pris og betaling
Medmindre andet aftales, leveres varerne efter forudgående kreditkortbetaling eller bankoverførsel. Der tages forbehold for fejlagtige priser angivet i webshoppen samt udsolgte og udgåede varer.

9. Fortrydelsesret
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette for- udsætter, at køber underretter Lamico herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Lamico i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte på vores adresse eller sende det til os med posten eller anden fragtfører. Ved returnering/ombytning af ordre modregnes porto. Vores adresse er:
Lamico ApS, Evetoftevej 110, 3370 Melby, DK Omkostninger ved returnering påhviler køber.

10. Registrering af oplysninger
Når der bestilles varer på Lamico’s hjemmeside, regi- streres de oplysninger, køber har afgivet. Disse op- lysninger anvendes således:
Standardinformationer (påkrævede oplysninger): Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i for- bindelse med bestilling af varer.
Telefonnummere-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalings- transaktioner.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger). Medarbejdere hos Lamico har adgang til disse oplysninger.

11. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse lamico@lamico.dk.

Lamico videregiver ikke informationer til tredjepart. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Lamico sender ikke uopfordrede emails udover hvad der fremgår af ovenstående.

Når du køber i Lamico’s internetbutik, registreres din IP- adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel/misbrug, f.eks. med betalingskort.

Alle aktiviteter hos Lamico registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgende, hits m.m.).

Har man købt en vare hos Lamico, har vi ifølge regn- skabsloven pligt til at opbevare disse informationer i min. 5 år. Har du aldrig handlet via Lamico, men er op- rettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid bede om sletning af dine data ved at sende en e-mail med anmodning herom til Lamico@Lamico.dk.

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Lamico ApS opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i indeværende år + 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Den dataansvarlige er Lamico ApS.

Som registreret hos Lamico ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Ønsker man at ændre, opdatere eller slette sine oplysninger gemt hos Lamico ApS Online, kan man sende en e-mail til: lamico@lamico.dk, eller sende et brev til: Lamico ApS – Evetoftevej 110 - 3370 Melby, DK eller ringe til +45 48 79 97 99.

Lamico ApS's retningslinier for indsamling af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside eller kontakter os fysisk/telefonisk, kan du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnumre i forbindelse med bestilling af varer. Disse oplysninger sælger vi ikke videre til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

I forbindelse med køb af varer på vores hjemmeside kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis PostNord eller anden fragtfører. Ved bestilling af varer på vores hjemmeside giver du derfor tilladelse til, at vi videregiver oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til ordrens gennemførelse og levering.

Ved betaling med betalingskort sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder. Lamico ApS har IKKE adgang til dine kortoplysninger.

Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Lamico ApS er ansvarlig for indsamling og håndtering af data på vores hjemmeside.